Kompetansebasert modell

KOMPETANSEBASERT REKRUTTERING

Biodata, det vil si CV, har alltid hatt en stor betydelse i rekrutteringsprosessen og spiller fortsatt en viktig rolle. Men i dag rekker det ikke bare med en CV for å nå hele veien fram til jobben. Vitenskapen om tester som måler kompetanse, prestasjon og en persons kapasitet til å håndtere en viss stilling har på senere år gjort store fremskritt på rekrutteringsområdet.

Det viktigste er ikke bare hva en person har gjort tidligere. Nå skal man også se på hvilket potensiale en kandidat har og hva personen dermed kan utrette langsiktig i en spesifikk stilling. Våre rekrutteringskonsulenter er spesialister på å fokusere på potensialet og den framtidige arbeidsprestasjonen hos kandidatene.

Med hjelp av en kompetansebasert rekrutteringsmodell kan vi utføre samme vurdering, på like vilkår, av alle kandidater i hver rekrutteringsprosess. Dette øker treffsikkerheten og eliminerer risikoen for at en stjerne blir valgt bort på grunn av subjektive eller ubevisste fordommer. Som samarbeidspartner med TalentQ benytter vi oss av deres tester som grunn for vår kompetansebaserte rekruttering.

Magefølelsen er ofte bra og den skal man ta hensyn til. Men det er bevist at det i lengden alltid er mer fordelaktig å la fakta og statistikk ta over for magefølelsen. Det leder generelt til større mangfold, flere rekrutterte talenter og til slutt en sterkere bedrift.

HVA VINNER DU SOM KUNDE?

Bortsett fra vårt mangfold og utøkte kompetansekraft, sparer du tid og får et gedigent underlag for raskt å kunne orientere deg i kandidatenes eventuelle styrker og svakheter. Det resulterer i sin tur i at det går fortere og blir lettere for deg å finne rett kandidat og du minsker risikoen for feilrekruttering.

 

Kontakt oss

KONTAKT OSS
Tlf: +47 240 77 440