Konsulenter

SHARPER HAR ET TYDELIG MÅL MED KONSULENTVIRKSOMHETEN. VI SKAL LØSE DINE MIDLERTIDIGE RESSURSBEHOV.

Av og til oppstår temporære eller langvarige behov for en spesiell kompetanse. Det er særlig vanlig i forbindelse med omorganisering, personalforandring,  foreldrepermisjon, oppkjøp, fusjoner og vekst.

Med konsulenter minimerer du risikoen og øker mulighetene.

VI LEIER UT KONSULENTER PÅ FØLGENDE OMRÅDER:

  • Økonomi og finans
  • Supply Chain
  • Markedsføring og kommunikasjon
  • Kontor og administrasjon

Kontakt oss

KONTAKT OSS
Tlf: +47 240 77 440