Rekruttering

Sharper er spesialister på kompetansebasert rekruttering. Alle på Sharper har mangeårig erfaring av å rekruttere sjefer, spesialister og kvalifisert personale. Våre rekrutteringsspesialister driver og har ansvar for hele prosessen, fra kravprofil til oppfølging.

Vi legger mye energi på å opprettholde et stort nettverk av kandidater. Vi holder fortløpende dypintervjuer med stjernekandidater og har kontinuerlig kontakt med nøkkelpersoner på ulike firmaer, noe som gjør at vi kan ligge steget foran i vår matching.

Våre rekrutteringsspesialister utfører egne personlighetsanalyser. Våre metoder legger stort fokus på å identifisere og matche bedriftskulturen med kandidatens personlige verdier og mål. Vi er sertifiserte innen flertallet personlighets- og evnetester, som vi bruker som en naturlig del i alle rekrutteringsprosesser.

VI REKRUTTERER INNEN:

  • Økonomi og finans
  • Supply Chain
  • Markedsføring og kommunikasjon
  • Kontor og administrasjon

VÅRE VURDERINGSKRITERIER – FIRE HOVEDOMRÅDER

LEVERT TIDLIGERE

Det skal fremgå klart og tydelig i CV og personlig brev hva som har blitt oppnådd under tidligere ansettelser. Hva har for eksempel blitt produsert og levert og hvilke andre avtrykk har kandidaten etterlatt seg hos tidligere arbeidsgivere.

POSITIVE EGENSKAPER

For å levere et bra resultat er det viktig at kandidaten har rett egenskaper og bidrar med positiv energi. Hva har nettopp denne kandidaten for positive egenskaper, hvordan kan disse egenskapene utnyttes på den nye arbeidsplassen og i den spesifikke stillingen?

MOTIVASJON

I en vellykket rekruttering skal kandidaten og arbeidsgiveren begge være motiverte til å jobbe med hverandre. Det må finnes en gjensidig motivasjonskraft. Hva er det med den aktuelle stillingen som motiverer og utfordrer kandidaten?

KOMPETANSE

Gjennom å se på tidligere erfaringer, de positive egenskapene, motivasjonen og kompetansen, kan vi avgjøre om kandidaten er rett person for den aktuelle stillingen. Stemmer alt dette – og kandidaten dessuten matcher den kravprofilen som arbeidsgiveren har satt opp – er vi klare for å presentere kandidaten for vår oppdragsgiver.

Kontakt oss

KONTAKT OSS
Tlf: +47 240 77 440