Rekrutteringsprosessen

Sharper er spesialister på å finne og vurdere kvalifiserte personer via kompetansebasert rekruttering. Alle på Sharper har mangeårig erfaring av å rekruttere sjefer og spesialister. Våre rekrutteringsspesialister er ansvarlige for og driver hele prosessen fra kravprofil til oppfølging.

Våre metoder legger stort fokus på vurderingskriteriene som står beskrevet lengre ned.


VÅR REKRUTTERINGSPROSESS STEG FOR STEG

 1. Behovsanalyse og opprettelse av tidsplan
 2. Faststilling av kravprofil
 3. Annonsering på vår webb, jobbsider og via sosiale medier
 4. Screening og search
 5. CV-selektering og et første utvalg
 6. Første telefonintervjuer og dypintervjuer
 7. Utvalg og kompetansebaserte tester
 8. Kontroll av referanser
 9. Presentasjon av sluttkandidater for kunden
 10. Intervjuer hos kunden
 11. Valg av sluttkandidat og avtalesignering
 12. Oppfølging, motivasjonstest og lederskapscoaching

VÅRE VURDERINGSKRITERIER – FIRE HOVEDOMRÅDER

LEVERT TIDLIGERE

Det skal fremgå klart og tydelig i CV og personlig brev hva som har blitt oppnådd under tidligere ansettelser. Hva har for eksempel blitt produsert og levert og hvilke andre avtrykk har kandidaten etterlatt seg hos tidligere arbeidsgivere.

POSITIVE EGENSKAPER

For å levere et bra resultat er det viktig at kandidaten har rett egenskaper og bidrar med positiv energi. Hva har nettopp denne kandidaten for positive egenskaper, hvordan kan disse egenskapene utnyttes på den nye arbeidsplassen og i den spesifikke stillingen?

MOTIVASJON

I en vellykket rekruttering skal både kandidaten og arbeidsgiveren være motiverte til å jobbe med hverandre. Det må finnes en gjensidig motivasjonskraft. Hva er det med den aktuelle stillingen som motiverer og utfordrer kandidaten?

KOMPETANSE

Gjennom å se på tidligere erfaringer, de positive egenskapene, motivasjonen og kompetansen, kan vi avgjøre om kandidaten er rett person for den aktuelle stillingen. Stemmer alt dette – og kandidaten dessuten matcher den kravprofilen som arbeidsgiveren har satt opp – er vi klare for å presentere kandidaten for vår oppdragsgiver.

 

Kontakt oss

KONTAKT OSS
Tlf: +47 240 77 440